שטח (מ"ר) שנת סיום פירוט שירותים
10,000 2010 מעבדות, משרדים, חדרי סמך תכנון אדריכלי, תכנון פנים