שטח (מ"ר) שנת סיום פירוט שירותים
3,500 2005 מבנה הוראת מדעים ומעבדות מדעי הטבע תכנון אדריכלי, תכנון פנים,תאום מערכות