תכנון בעולם חסר אילוצים הוא משעמם

ניהול תכנון

תכנון אורבאני ותוכניות אב צבאיות ואזרחיות ברמות רזולוציה משתנות ובכללן בדיקות היתכנות, תכנון סכמטי ראשוני, תוכניות כתמים ותוכניות בינוי מפורטות. ניהול תכנון ותאום יועצים בכל הדיסציפלינות הרלבנטיות.