בנין מתוכנן היטב הוא כזה שניתן לתחזקו לאורך זמן

ניהול תכנון

תכנון אדריכלי מלא לבניינים חדשים ו/או שיפוץ מבנים קיימים. תוצר התכנון המפורט שלנו כולל את האלמנטים הבאים:

 תכנון קונספטואלי 
אישור ותאום מול הראשויות 
תכנון פרטני כולל
תכנון פנים וריהוט מלאים
תאום תוכניות יועצים
תכנון מערכי ריהוט וציוד ספציפים
  והתאמתם לבניין
פרטיים אדריכלים
מפרטים
הכנת מכרזים
תאום ופיקוח כולל