ניתוח צרכים

ניהול תכנון

ניתוח מפורט של צרכים, פעילויות ודרישות הלקוח, המאפשר החל מתכנון תוכניות אב ובינוי עד לתכנון מבנים מפורט. בחינה מעמיקה של מכלולי הפונקציות ויחסי הגומלין בניהן. הטמעה של פרמטרים סביבתיים, שימור אנרגיה, יעילות תפעולית כבסיס לתכנון מפורט. איסוף מידע ועיבודו לכלל פרוגראמה פרטית לתכנון.