תכנון מותאם תקציב

ניהול תכנון

בחינה מעמיקה של צרכי מערכות התשתית הפונקציונלים. הגדרה של פרמטרים הנדסיים וגדלי מעברים עבור כלל המערכות. הנחיית צוות היועצים ותאום פעילותם. הכנת תוכניות סופר-פוזיציה לביצוע.