אילוצים הם הזדמנות להברקות תכנוניות

ניהול תכנון

  1. ניהול כולל של כלל תהליך התכנון כולל יועצים בדיסיצפלינות הרלבנטיות
  2. הנחייה מקצועית שוטפת של מתכני המערכות
  3. בקרה ותאום של לוחות הזמנים
  4. הכנת אומדנים תקציביים ראשוניים