שטח (מ"ר) שנת סיום פירוט שירותים
2,000+2,400 שלב א' - 2005 / שלב ב' - 2010 אגפי מעבדות, משרדים, אולם הרצאות והדגמות תכנון אדריכלי, תכנון פנים ומערך