שטח (מ"ר) שנת סיום פירוט שירותים
0 2005 / 2006 אפיון תכנית אב, אפיון מפורט מרכז רפואי, אפיון מפורט רובע רפואה (בה"ד 10), אפיון מפורט מערך ההזנה המרכזי