שטח (מ"ר) שנת סיום פירוט שירותים
10,000 2008 תכנון מבנה מחקר וח' חיות, מעבדות וחדרי סמך תכנון אדריכלי,תכנון פנים,תאום מערכות