שם הפרויקט שם הלקוח
תכנית אב מרכז אימונים צה"לי באלי"ש צה"ל
איזור נופש מטרופוליני – נס ציונה נס ציונה
יישוב רווחה אירוס בר 109/ 1-2-3
מתחם רח' ז'בוטינסקי – שכונת מגורים – הרצליה הרצליה
מתחם אפרודר – אשקלון אשקלון
שוק עירוני + מתחם השקם – אשקלון
מתחם מעפילים (העיר העתיקה) – רמלה
תכנית אב מפעל אפטרוטק (כיום ארבוטק) – נס ציונה
תכנית אב פיתוח נמל אשדוד – אשדוד 2000
שיקום שוק ז'בוטינסקי – רמלה
תכניות בנין ערים מפורטות לשכונות מגורים, מסחר ותעסוקה – ראשל"צ,רמלה, אשקלון
תכנית אב – העברת מכון בע"ח – מכון וולקני (לא סטטוטורי)
תכנית אב – מכון ווטרינרי בית דגן (לא סטטוטורי)
תכנית אב – צומת ביל"ו – תעסוקה
תכניות אב למחנות צבאיים שונים – צה"ל
תכנית מתאר לתב"ע גימזו/יער בן שמן – תעסוקה
שינוי לתכנית מתאר ותב"ע – אזור תעסוקה מוא"ז גזר
תשתיות ומערכות הן מאבני היסוד של מבנה מודרני ולפיכך גם של תכנונו הנכון