שטח (מ"ר) שנת סיום פירוט שירותים
21,000 2009 משרדים, ספריות, מעבדות, חדרי לימוד (שלב א' ביה"ס לחינוך 7000 מ"ר) תכנון אדריכלי, תכנון פנים ומערך