שטח (מ"ר) שנת סיום פירוט שירותים
4,800 בתכנון שיקום, הרחבה ושינויים במבנה ההיסטורי הראשון של המכון הטכנולוגי ויצירת מרקם חדש של אודיטוריום, חדרי הרצאות, מעבדות ומשרדים. תכנון אדריכלי, תכנון פנים ורהוט, תאום מערכות