שטח (מ"ר) שנת סיום פירוט שירותים
15,000 2001 מוסך מרכזי ומח' טכנ' לתחזוקת רכב וציוד שינוע מורכב לנמל. 3 מבנים. ניהול תכנון, תכנון אדריכלי, תאום מערכות