שטח (מ"ר) שנת סיום פירוט שירותים
6,000 2003 מבנה מרכזי למטבח
מסעדות וחדרי אוכל לסגל השדה
תכנון אדריכלי, תכנון ומערך פנים, תאום מערכות