שטח (מ"ר) שנת סיום פירוט שירותים
2,300 1996 תכנון כיתות לימוד, מרכזייה פדגוגית, ספרייה ואגף מגורים תכנון אדריכלי, תכנון פנים, תאום מערכות