שטח (מ"ר) שנת סיום פירוט שירותים
1307600 2009 תכנון מתחם מטרופוליני המשלב בתוכו מתחמי תעסוקה מתקדמת ומגורים. תכנון אדריכלי, תכנון מערך , תאום מערכות